Baile

Fáilte go suíomh gréasáin Leasú Sholáthar Tógála

Tá an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe freagrach as an bpolasaí náisiúnta a fheidhmiú i dtaca le soláthar poiblí, go háirithe mar a bhfuil soláthar tógála i gceist.  Cruthaíodh suíomh gréasáin na Roinne: www.constructionprocurement.gov.ie go sainiúil chun príomhthorthaí an Chinnidh Rialtais de Bhealtaine 2004 maidir le leasú a dhéanamh ar sholáthar tógála i gcás na hearnála poiblí a fheidhmiú.  Is iad príomh-aidhmeanna an tionscnaimh leasaithe seo:

    • Cinnteacht maidir le costas tráth glactha le tairiscint
    • Luach níos fearr ar airgead (LAA), agus
    • Seachadadh níos éifeachtaí i gcás tionscadal oibreacha poiblí

Nuacht

SFF (BIM)

Inbhuanaitheacht agus Soláthar Glas Poiblí sa CWMF